POLSKI ZWIĄZEK KRĘGLARSKI W KRAKOWIE (1934 - 1939) - sekcja kręgalska Victoria Kobierzyn

Początki zorganizowanego kręglarstwa w Małopolsce

Pomimo staropolskich tradycji powszechnego uprawiania gry w kręgle w bractwach strzeleckich, w gniazdach sokolich i ogrodach jordanowskich, jej zorganizowane formy na terenie Małopolski pojawiły się stosunkowo późno. Grę w kręgle z zamiłowaniem uprawiano w dworach, w stowarzyszeniach sokolich lub zamożniejszych gospodach - napisano we wstępie do statutu Pierwszego Krakowskiego Sportowego Klubu Kręglarzy "Krakus", ale pierwszy klub kręglarski o tej nazwie powstał tu dopiero w 1933 r. Wcześniej, bo w 1925 r. założono sekcję kręglarską przy Kolejowym Przysposobieniu Sportowym "Metal" w Tarnowie.

Wiadomym jednak, że przy restauracjach i w ogrodach istniały już, podobnie jak w innych regionach kraju, nieformalne towarzystwa kręglarskie inspirowane przez właścicieli tych kręgielni. Oni to, mając z tego dodatkowy dochód, organizowali turnieje i zawody, niektórym z nich nadając nawet rangę mistrzostw Krakowa. Nestor kręglarzy krakowskich Marian Chowaniec, uczestniczył w takich mistrzostwach już w 1926 r. i dwukrotnie do 1930 r. zdobył tytuł mistrza miasta. Na kręgielniach w Lasku Wolskim, na Woli Gustowskiej oraz w ogrodach i gospodach rozbrzmiewał odgłos toczonych kul kręglarskich i okrzyki braci kręglarskiej po udanym rzucie, nierzadko rozgrzanej nie tylko samą grą, ale i chętnie spożywanym przy tej okazji mocnym piwem.

Dopiero w 1933 r. "kupiec i obywatel miasta Paweł Łoś rzucił hasło, aby grę w kręgle podnieść do rangi sportu" - co zanotowano we wstępie do statutu Pierwszego Krakowskiego Sportowego Klubu Kręglarzy w 1935 r., który powstał z jego inicjatywy.
Partnerzy:
www.krakow.pl/sport
www.zis.krakow.pl

KS Victoria © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.
projekt: 2infinity